12.11.14

Homeless by Thomas Benjamin Kennington

Among many other themes, the British Thomas Benjamin Kennington (1856-1916) painted about those who possess nothing.

Entre vários outros assuntos pintou o britânico Thomas Benjamin Kennington (1856-1916) os que nada possuem.

Thomas Benjamin Kennington (1856-1916)-‘homeless’-oil on canvas    Victoria (Australia)-Bendigo Art Gallery

Thomas Benjamin Kennington (1856-1916)-‘the pinch of poverty’-oil on canvas-ca 1891    Adelaide (Australia)-Art Gallery of South Australia.

Thomas Benjamin Kennington (1856-1916)-‘orphans’-oil on canvas-ca 1885    London-Tate Gallery  

Thomas Benjamin Kennington (1856-1916)-‘daily bread’-oil on canvas-ca 1883    Liverpool (UK)-Walker Art Gallery  

Thomas Benjamin Kennington (1856-1916)-‘St Martin in the Fields’-oil on canvas  

No comments:

Post a Comment